Multiarena med park


Av Mikael Dahlberg och Linus Roos

1. Inledning

Vad gör en stad intressant? Vad gör den levande? Svaret är människor. En stad är inget mer än dess
samlade invånare och för att få en livlig befolkning krävs också förutsättningarna för det. En stad
behöver aktiviteter, mötesplatser, en spännande stadskultur och möjligheten att utöva idrotter. En
multiarena och park omfattar alla dessa delar!


2. Beskrivning av projekt

Kiruna har en historia av gediget intresse för sport och fritid, projektet multiarena i Kiruna är ett
verktyg i att föra vidare den lokala kulturen. Projektet består av en arena med tillhörande park.
Arenan med en central placering i nya Kiruna ska öka tillgången till att utöva olika sporter med det
också öka intresset för sport i Kiruna.
Arenan ska bestå av tre våningar varav en ska bestå av matchplan med tillhörande läktare för att
kunna ha publika event och matcher. Arenan är utformad för att rymma alla de olika sporter och
grenar för att minska den totala energiförbrukningen i Kiruna. Arenan ska även rymma någon typ av
café eller restaurang för ökad rörlighet i byggnaden och ska kunna göra vistelsen i byggnaden mer
njutbar.
Parken ska göra livet kring arenan levande och öka intresset för att ta sig till platsen. De tillhörande
sportplanerna är anpassningsbara och kan tillexempel monteras på ett sådant sätt så att under
vintertid kunna fungera som en ishockeyrink och under sommaren som ett flertal basketplaner och
med stadsflyttens nuvarande takt kommer de befintliga tennisplanerna att försvinna och utförande
av detta projekt skulle ersätta dem med ett centralt läge. Parken har stora ytor att arrangera olika
aktiviteter på, parken ska kunna vara en plats där människor kan ta med sig utomhusspel som
tillexempel kubb eller en plats där man kan skapa agilitybanor för hundsport. Den tillhörande
parken ska även kunna fungera som plats för större engagemang så som Kirunafestivalen eller
snöfestivalen.
Arenan och parken skulle skapa en ny knytpunkt i Kiruna och skulle även kunna förändra vår
kultur. I det nuvarande Kiruna finns ingen park med en levande omgivning, bilar är i detta
sammanhang exkluderade. Kiruna saknar en park med levande omgivning där man kan träffas och
spendera tid tillsammans.
Avsaknaden av ett riktigt centrum är ett faktum som har spridit sig bland Kirunas invånare genom
att centralisera olika knytpunkter så kommer ett nytt centrum sammanfalla naturligt eftersom att det
är kring knytpunkterna människor rör sig. Arenan skulle vara ett steg på vägen, vi har valt en central
placering med närhet till andra knytpunkter så som stadshus, badhus och linbanestation.

2.1 Lokalisering

Vi har valt att lokalisera vår multiarena med tillhörande park i nya Kirunas mitt. I det vinnande
arkitektbidraget ”Kiruna 4-ever” föreslås på vår plats två större lägenhetshus med innergård. Då
bidraget endast är ett förslag tror vi inte det är någon fara att placera vårt projekt på platsen,
eftersom att det inte heller finns någon detaljplan över området så finns stora möjligheter för att
utföra projektet. I dagsläget är området till viss del belagt med lätt björkskog och till viss del med
en gocartbana. Marken behöver knappast bearbetas då den redan är platt.
Anledningen till att vi valt platsen är relativt enkel. Vi vill skapa ett sammanhållet centrum med alla
större knytpunkter i anslutning till varandra och placeringen nära Kiruna 4-evers centrum är helt
perfekt. En sporthall drar väldigt mycket folk naturligt och när det ligger så nära centrum hoppas vi
på att stadens invånare passar på att gå förbi stan, ta en fika eller kollar i affärerna.
I närhet till projektet planeras nya E10 och möjligheterna att ta sig till parken är stora och
framförallt enkla oavsett om du färdas med bil, är gående eller åker med lokaltrafik.
På baksidan av parken och arenan kommer en parkering ligga, tanken är att leda runt trafiken och
undvika bilar, buller och avgaser samt öka trafiksäkerheten i centrum området.

2.2 Multiarenan

Vi har valt att forma vår multiarena på ett sätt som ska spegla vår natur och landskapsbild. Vi bland
annat valt att arbeta mycket med trä och metall just för att det är dessa material vi har i vår närmiljö.
Vi har utnyttjat materialen på ett sätt som ska ge mycket ljus åt vår byggnad. Stora öppna
utrymmen, högt till tak och stora fönster. Ljus är väldigt viktigt för att få en positivt känsla av
arenan och för att ge intryck av utrymmena är större än de egentligen är. När man rör sig i vår arena
vill vi att man ska känna sig motsatsen till klaustrofobisk, man ska ha luft och utrymme att röra sig
och de ljusa miljöerna ska ge en energi.

Entrén ska symbolisera vår närhet i form av berg- och dalgångar. När du kliver upp för trappstegen
och stiger in genom de enorma portarna möts du av en stor hall med stolar och bord till höger och
vänster. Det är oerhört gott om plats och takhöjden är imponerande, den går nämligen hela vägen
upp till yttertaket. Rakt fram ligger en reception och sportbutik där du som kund kan betala såväl
medlemskap till t.ex. gym, föreningar eller handla idrottsartiklar eller bara diskutera produkter och
tekniker med de anställda. Det finns även ett Café/restaurang som serverar lite nyttigare måltider
och fika. Vill du efter träningen till exempel njuta av en smoothie och prata lite vänner är detta
platsen för dig. Vår vision är att skapa en levande miljö där sportintresserade inte enbart åker för att
få sin dagliga dos av rörelse utan också umgås och besöker en träningsfri dag. Att gilla sport är
givetvis inte ett måste för att få vara här, vill du läsa en bok i hörnet med en kaffe går det utmärkt.
Entrén är arenans sociala kärna.

Gångarna till omklädningsrum och hallar löper i en båge längst arenans väggar. Då såväl
mittkonsollen med reception, restaurang osv är oval som ytterväggarna har man från entrén ingen
insyn i gångarna. Hela arenan är upphöjd ca en meter från marken och från gångarna går det att se
hela parken genom de stora fönsterna. Insynen till arenan utifrån är inte lika bra men några
heltonade rutor handlar det inte om.
Arenan har tre våningar och på varje plan finns stora öppna ytor förutom hallarna i sig.

2.3 Parken

Vi har många tankar bakom parken. Vi vill bland annat skapa ett avbrott i en annars så grå och
mången gång hektiskt stadskärna. Man ska kunna gå till parken för att fika, ta en glass, sitta på
gräset och bara ta det lugnt eller ägna sig åt någon av de många aktiviteter stora gräsytor erbjuder.
Idag finns inte någon sådan park i Kiruna, järnvägsparken har en stod lekpark men i övrigt är det
mer en skogspark. Parken ska vara öppen, inbjudande och såväl full av liv som lugn. Är du en
energisk människa finns möjligheten att under sommaren spela basket, tennis, fotboll, boule osv.
Endast fantasin sätter gränser och vilka sorters planer som ska finnas kan ändras eftersom. Vi vill ha
träd runt om i parken och på så sätt skapa viss avskärmning och avbrytning. (Det var svårt att visa
exakt på 3D-modellen då våra datorer inte klarade av det). Vi tänker oss stora ekliknande träd
taktiskt utplanterade i parken. Vi vill att även om parken ska vara öppen vill vi inte att människor
ska känna sig utblottade eller stressade. Genom träden kan vi även skapa lite olika miljöer runt om i
parken. En fotbollsmatch ska kunna pågå i en änden samtidigt som picknickentusiasternas förening
håller årsmöte i den andra.


3. Hur har man konstruerat arenor genom tiderna?

3.1 O2 Arena London

O2 arena. En futuristisk och modernistisk blandning med formen av en kupol. Anledningen till att
Arenan är smyckad är av funktionella fördelar för människor som ska vistas i arenan. O2 Arena har
likheter till Vitruvius treklang. En balansgång mellan skönhet, styrka och användbarhet, kupolen
och ”överdraget” av byggnaden är just det. Kupolen skyddar de omgivande byggnaderna mot ljud
från arenan och att vatten och vind kommer in i arenan. Kupolen smyckar på ett enkelt, delvis
futuristiskt och modernistiskt sätt arenans utsida vilket gör det till en symbol värd att titta på. De
pelare som sticker upp ur kupolen visar på styrka och gör byggnaden högre och mer storslagen i och
med ljussättningsmöjligheter som tillkommer så kan arenan lysas upp på olika sätt och få den att
visas efter det tillfälle som är aktuellt.

3.2 Löfbergs Lila arena

Löfbergs Lila arena är ett typiskt exempel på många nybyggda arenor. Designen är relativt sparsam
och några större utsmyckningar eller utsvängningar går inte att ana. Precis som på Stockholms
Friends Arena är utsidan inget man valt fokuserat på. Byggnaderna är till för att rymma mycket
människor och tjäna sitt syfte, att husera värdhus för stora evenemang. Funktion ligger främst och
det gör arenor av denna typ ganska tråkiga. Arenorna ligger ofta en bit utanför stadskärnan och
aktiviteten kring dem är låg då inget evenemang är igång.
Löfbergs lila arena är i mellanskiftet mellan svenska sportarenors traditionalism/modernism och
futurism. Arenan är invigd 2001 precis innan de svenska arenorna blev mer och mer experimentella
och futuristiska. Om man jämför löfbergs lila arena och friends arena så är löfbergs lila arena det
perfekta exemplet på en traditionalistisk svensk arena.

3.3 Stockholm stadion

Stockholms stadion byggdes inom perioden där man byggde efter sitt eget lands historia. Många
drag från den gamla arkitekturen med form av valv och gyllene snittet kan hittas på olika platser
som tex. fönsterrutorna. Taket vid Stockholm stadion kan liknas vid Stockholm slotts vilket tyder på
att man hämtat inspiration från de egna landsmärkena för att byggnaden ska visa makt och storhet
och även trygghet för det inhemska folket. Eftersom att den här tiden inte bara handlade om krig så
byggde man monument för att visa sin styrka, sportväsendet hade fått en större roll och var ett
populärt arrangemang så storslagna sportarenor visade makt och styrka. De två tornen på stadion för
att stadion får en borg liknande känsla var inspiration kan vara tagen från den dåvarande nuvarande
svenska historien i krigssammanhang led utav kungadömet Sverige.

4. Analys & jämförelse

4.1 Hur förhåller sig vårat projekt till tidigare arenor?

När planerat vår arena har vi tittat en del på tidigare byggen, vad har varit positivt och fungerat och
vad har vi sett som en nackdel. Något vi tyvärr insåg var ett återkommande mönster bland arenor
var avståndet till stadskärnorna. Arenorna var enorma byggen gjorda för att rymma massvis med
människor men i stort sett alltid placerade långt borta från rörelsen och aktiviteten närmare centrum.
Området kring exempelvis Friends Arena eller Löfbergs Lila är en vanlig dag folktomt och så vill vi
inte ha det kring vår arena. Det man givetvis måste ta i beaktning är att dessa arenor inte har samma
funktion som den arena vi planerat. Visserligen kommer man kunna ha ett relativt stort
arrangemang i huvudhallen eller i parken men inte i samma storskaliga form som tex. O2 eller
Stockholms stadion kan fylla. Däremot så ligger dessa arenor centralt belagda och skapar rörelse, en
mall som vi vill följa för att få projektet så levande som möjligt. Vi har anpassat arenans storlek och
funktion för att kunna matcha behoven som krävs i Kiruna Centrum, en matchning som gör att
arenan skiljer sig från de tidigare exemplen. Arenan ska fylla den funktion som de tidigare
exemplen erhåller nämligen att vara en huvudattraktion i området och dra människor och även
gynna området runt omkring i form av bostäder och närliggande butiker.
Arkitekturmässigt har vår byggnad likheter med O2 Arena och Löfbergs lila arena. En klang av
modernism och futurism präglar arenan vilket även är fallet i de två tidigare exemplen. En ren och
slät utsida med få utsmyckningar gör arenan modernistiskt, däremot storleken av de utsmyckningar
som arenan besitter gör att arenan ser mer och mer futuristisk ut där framför allt formen på arenan
spelar en stor roll.

4.3 Inslag från den gamla arkitekturen?

Arenan har ett fåtal likheter med den äldre arkitekturen där båda härstammar från den gamla
grekiska och romerska arkitekturkonsten. Vitruvius treklang är en balansgång vi har försökt följa,
en balansgång mellan skönhet, styrka och användbarhet eller den moderna tappningen perception,
produktion och representation. Genom att kombinera formen på arenan så får vi hela parken
levande och arenan ger en mer njutbar vy. Arenan skär inte av parken utan binder den samman.
Arenans höjd är ett bevis på styrka, ett bevis som gärna används inom idrottssammanhang. Genom
att arenans höjd inte är en extra påfrestning och kostnad så är det en perfekt symbol för storhet. En
symbol som kan liknas vid 1800-talets arkitektur där man byggde landmärken för att visa storhet
och makt för att avskräcka motståndare och inge psykologiskt övertag.
Arenans fönster ska liknas vid pelare i en moderna och lokal tappning genom att materialen till
pelarna ligger i vår närliggande natur men kan liknas vid de gamla grekernas pelare vid byggnader
som tex. Parthenon i Aten.

4.4 Hur passar förslaget in i vårt nuvarande samhälle vad gäller

människors önskemål och Kirunas utveckling?
I dagens Kiruna finns en avsaknad av ett enat centrum. Idag har vi det som kallas för centrum och
coop-området. Genom att placera en ytterligare knytpunkt som skulle vara en ikon och en plats som
automatiskt skulle dra mycket folk skulle ett nytt centrum falla samman naturligt kring platsen som
Kiruna 4-ever stadsplanerings förslag har placerat i mitten utav det nya Kiruna. Genom att
sammanbinda knytpunkter i centrum får vi en plats med mycket rörelser och en mer attraktiv
stadskärna. Genom en attraktiv stadskärna så kommer kommersiella verksamheter att etablera sig
på platsen. Den nuvarande centrum planen kommer med stora möjligheter för mindre företag att
etablera sig längs den nya huvudgatan som kommer att gå igenom centrum, vilket skulle gynna
Kiruna ekonomiskt eftersom att småföretagens vinster används till större del i Kiruna.
Kirunas historia kommer med en gediget sportintresse där rivalitet inom staden har synts vid fler
tillfällen än inom bara sport. Genom att skapa en attraktion i centrum så är derby matcher inom
Kiruna, derby matcherna kanske inte längre har samma intensitet och betydelse som förut men det
skulle öka konkurensen och intresset för sport på grund av att det finns ära att vinna. Genom fler
idrottsutövare så skulle exporten av professionella idrottare öka och ett nationellt och möjligtvis
internationellt intresse för staden skulle kunna spridas genom kända idrottsprofiler, på så sätt skulle
även varumärket Kiruna att stärkas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar