Ett miljövänligt centrum


Av Josefine Mella och Emma Stridsman

Inledning

Vi har valt att göra ett nytt centrum till framtida Kiruna. Vårt mål med detta var att skapa ett miljövänligt centrum med inslag från det gamla Kiruna. Vår vision är att Kiruna centrum skall vara attraktivt att besöka för både arkitekter, stadsplanerare och turister på grund av sitt ovanliga och speciella utseende. Ett av målen är att få ett så attraktivt centrum som möjligt som många människor ska vilja besöka, om det målet misslyckas kan det bli risk för både vantrivsel, avfolkning och konflikter. Genom att skapa en attraktiv stadskärna ökar möjligheterna för att hålla kvar fler människor i staden. Ytterligare ett mål för oss är att ha mycket naturinslag i centrum vilket träd, buskar och grönområden ger uttryck för.

I detta avslutande arbete för för staden och framtiden kursen har vi riktat in oss mer på arkitektur och även lite stadsplanering när vi konstruerade centrumet.

Centrum

I dagens Kiruna har vi inte något “riktigt” centrum vilket leder till att  turister som man möter ofta frågar vart Kirunas centrum är. Detta då allting, affärer, matställen, och mötesplatser är utspridda på en stor yta som för många är förvirrande. Denna förvirring vill vi få bort genom att göra ett ordentligt centrum som inte kan tas för något annat. I vårt nuvarande centrum anser vi att det inte finns ett ordentligt ställe för människor att mötas på, detta kan naturligtvis vara en av anledningarna till att man inte riktigt kan definiera vart vårt nuvarande centrum är. Det är alldeles för utspritt! Därför gör vi ett ordentligt torg där människor kan samlas och mötas på där alla butiker finns nära.

Då bostadsbrist är ett bestående problem i Kiruna vill vi försöka minska detta genom att i höghusen i centrum forsätta att ha lägenheter högst upp. Genom att ha kvar principen med lägenheter i centrum kommer vi att gör det möjligt att först och främst mätta den bostadsbrist som råder men även möjliggöra att staden ska kunna växa på nytt och bli större. Många av fastigheterna inne i centrum är efter gammal svensk byggnadstradition, med butiker på bottenvåningen, kontor på mellanvåningen och lägenheter högst upp. Som man hade i de svenska städerna  innan 1930-talet. Detta möjliggör att folk kan både jobba och bo i samma del av staden.

En av de viktigaste sakerna med hur lyckad denna planering kommer att vara,  beror mycket  på vart centrumet kommer att placeras.  En dålig placering med liten solinstrålning är inte lika attraktivt som en plan placering med mer sol. Dock har vi inte planerat detta då vi inte har riktat in oss på placering, utan på arkitektur och stadsplanering.


Stadsplanering

När vi skulle planera hur vårt centrum skulle se ut  så var vi överens om att vi inte ville ha det i något sorts rutnätssystem. Inte bara på grund av att det kan vara svårt och mycket förvirrande när man ska förflytta sig från plats A till B, men också på grund av att det ser så mycket tråkigare ut. Om gatorna slingrar sig lite så blir stadsplaneringen mycket mer spännande och staden verkar mer intressant och levande. Till detta så har vi tagit lite inspiration över hur Kirunas stadsplanerare Per Olof Hallman planerade Bolagsområdet. Detta på grund av att vi gillar hur den utformades då den inte har spikraka vägar och där vägarna ut från korsningarna inte går med 90° vinkel rakt ut. Hallman var mycket kritisk mot rutnätsplaner vilket vi också är och därför vill vi mycket hellre använda hans tankebanor. Fördelen med städer där kvarteren är kvadratiska och rektangulära är att det ger intryck av att det är mer organiserat men vi tycker att vi har lyckats med att åstadkomma något mellanting, Varken för kaosartat och oorganiserat eller för enformigt och tråkigt.   
Vi ville även båda ha ett centrum som var inspirerat av hur radialstäderna sett ut, med ett stort torg och paradgator. Radialstäder var skapta för att vara den “Ideala” staden som skulle vara både vacker och säker. Gatorna ska stråla ut från ett centralt torg och tvärgator skulle bilda koncentriska ringar. Städerna skulle då inte bara vara estetiskt tilltalande men även ha praktiska fördelar då kommunikationen mellan centrum och resten av staden blev bättre.
Vi har tillämpat och gjort egna tolkningar av radialstadsplanerna genom att ge centrum formen av något som vi tycker liknar en växtcell med stadens två huvudgator som korsar den.

Detta har vi gjort för att vi först och främst tycker att det ger en lite mer personlig prägel på staden men också på grund av att vi tyckte att formen inte var lika tråkig och konventionell som en rektangulär eller kvadratisk torg skulle varit. För att koppla lite mer till detta så har vi även valt att sätta ut klocktornet från stadshuset i mitten av vårt torg. Detta för att vara vår version av att ha en större staty i mitten av torget så som de centrala torgen i radialstäderna brukar ha. Dessutom så är det en del av vår idé att vi ska bevara olika ikoniska föremål från det gamla Kiruna. Vi vill även tillägga att vi kommer ta bort funktionen av klockorna, alltså inte klockorna som visar tiden utan dem som spelar då risken är mycket stor att folk kommer att få grava hörselproblem på grund av dem annars, samt säkra på något sätt så att inte barn eller andra kan klättra i den.
 
Runt i mitten av torget har vi även valt att sätta ett litet grönområde var på klocktornet står i mitten av. Detta för att vi som sagt ville nå vårt mål med ett naturinspirerat centrum med mycket träd och grönska. Vi ville inte att det skulle kännas som att vi placerat centrum bara någonstans och sedan byggt hus där, utan mer som att vi placerat den i naturen och att det också ska skina igenom att naturen finns där. En annan positiv sak med detta att det ger ett lite andningsrum i mitten av staden samt att det hindrar att torget ska kännas så tomt och skrämmande i mitten av torget då den är ganska så stor. I detta så kallade grönområde så har vi även placerat några bänkar och bord då vi tycker att det i det nuvarande Kiruna centrum finns alldeles för få av dessa vilket leder till att folk kanske inte har någonstans att sitta under sommaren och t.ex. äta glass.  Vi tänker att om folk har platser att sitta på så kommer även folk attraheras mer tilll att komma dit och kanske även stanna där en längre stund.
 
Som sagt innan så kommer vi att ha två huvudgator i staden och inte bara en som vi menar på att vi har idag, och det är Lars Janssongatan mitt i centrum. Detta kommer att leda till att det kommer förmodligen bli ett större område än nu som kommer vara attraktivt för butiksägare att placera sina butiker där.Detta samt gallerian, som vi skapat vid torget, kommer då i sin tur leda till fler affärer i staden vilket är önskat av många innevånare här. Likt esplanadgator så kommer de huvudgator som ansluter till torget att leda till viktiga platser runt om i staden liksom kyrkan och stadshuset med mera. Förutom detta så har vi även valt att placera träd längst med gatan i mitten. Esplanader brukar ofta ha viktiga platser i sina skärningspunkter som utgörs av torg eller parkytor. Detta har vi inspirerats och gjort en egen tolkning av. Varför vi  valde just esplanadgator är för att det skänker staden mer struktur och gör det lättare för människor att orientera runt i staden.

En annan sak som man kan jämföra dessa med är hur de medeltida gatorna gick. Det började med att det var stigar som ledde till olika viktiga mötesplatser. Det var även så som Per Olof Hallman resonerade när han skulle planera staden. Vägarna skulle gå åt de håll som folk skulle tänkas vilja gå och så har vi även planerat. Vi har valt att ha två huvudgator som korsar varandra genom torget och likt hur Hallman planerade gatukorsningar så är inte denna heller rätvinklig. Vår planering har även gjort så att de båda huvudgatorna kommer ha ett litet avbrott i och med torget. Vi tror det kommer att leda till en lite mindre oregelbunden känsla av torget även fast den är spegelvänd, om man drar ett streck genom den.
  
Ytterligare en sak som vårt torg kommer leda till tror vi är att byggnaderna kommer att fungera lite som ett skyddsbarriär mot blåsten då det oftast är blåsigt här enligt oss och då även kalla vindar. Enligt en myt så var det just på grund att få det mindre blåsigt i staden som Per Olof Hallman planerade hur gatorna skulle gå just som han gjorde. Hurvida detta nu är sant eller inte finns det många åsikter kring men vi skulle nog kunna säga att det oftast fungerat i staden vare sig han planerat det eller inte. Vägarnas avbrott i och med torget och de olika våningskillnaderna i husen, som beskrivs senare, kommer att  bryta upp vinden vilket också kommer att göra att torget blir mer ett lä-område. En annan positiv sak som dessa saker kommer att medföra är förmodligen också ett skydd för buller för trafik utanför torget. Eftersom det inte kommer att vara tillåtet för obehörig trafik att få köra inne i  torget och att varumottagning kommer att vara utanför torget så tror vi inte att buller inuti torget kommer att var ett problem.

Snö

Eftersom snö är något som återkommer i stora mängder varje år så känner vi att det är ett av de större problemen som stadsplanerare möter här uppe. Därför har vi försökt att ha detta i bakhuvudet under hela tiden som vi har planerat hur torget ska se ut. Ett av problemen som Per Olof Hallman mötte efter att han hade planerat färdigt Bolagsområdet var att det skulle bli lite problem med snöröjningen. En del av detta berodde på hur vägarna gick men till största delen så var det på grund av att husen stod så långt ifrån gatan och ifrån varandra. Eftersom Hallman hade problem med detta så har vi tänkt att vi kanske ska fokusera på att inte ha detta problem då vi inte vill begå samma misstag som han gjorde då. Inte bara ska traktorerna kunna komma in till torget utan dem ska även ha något ställe vart dem kan sätta snön sedan. I dem större ingångarna(x och y) så har vi planerat just att här ska dem kunna komma in. Vid ingång x har även sett till att inte ha för mycket träd eller fönster på denna plats vilket ska underlätta det hela, då vi tänkt att här är en av de viktigare ställena vart man kan sätta undan snö. Dock måste nog detta ställe tömmas på snö lite då och då men här har vi iallafall ett ställe vart dom dumpa snön provisoriskt.  
En annan sak gällande snö och is är att vi har planerat så att taken i staden ska vara platta vilket kommer att minska risken för snöras. I nuläget är det redan många av taken som har platta tak och vi kommer ta vara på det eftersom det verkar vara det säkrare alternativet.

Arkitektur

Husen runt centrum skall vara i trä av flera anledningar, främst för att betong kan få det att se så stelt och tråkigt ut, så som husen såg ut efter miljonprogrammets framfart. För att få in mer gruvinslag kan sten vara ett alternativ för att få ett mer naturligare intryck.
Våningsskillnaderna på husen är inspirerade av bland annat gruvan, fjällen och även Berlinmuren med nivåskillnaderna. För att få ett mer intressant uttryck och inte så instängt centrum.
Inget hus ska vara det andra lik,husen ska vara inspirerade av olika tidsepoker men ändå ha moderna inslag. Med hjälp av olika fasadmålningar och utsmyckningar på husen så kommer en illusion av fler hus skapas.Detta gör så att stadskärnan kan uppskattas även i framtiden.
Annars är arkitekturen inspirerad av gammal kiruniansk arkitektur som karaktäriseras mycket av träbyggnader. Byggnaderna är inte högre än tre våningar för att inte gå emot Per Olof Hallmans viljaatt storskalighet i största mån skulle undvikas och att byggnader, gator och torg hellre skulle byggas i människovänlig skala.


Om bilderna nedan: Vakttornet ska föreställa klocktornet. Vi valde denna för att för att den hade nästan samma dimensioner som klocktornet och för att man skulle kunna få en bättre känsla för hur vi tänkt att det ska se ut.

Större ingångarna X och Y
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar