Kiruna stad

Av Jonatan Jacobsson och August WikanderKiruna Stad

Kiruna är en väldigt speciell stad ur arkitektoniskt perspektiv. I detta arbete så ska vi skriva en text om Kiruna stad där vi förklarar varför staden ser ut som den gör och hur det kommer sig.

Kiruna har en väldigt speciell stadsplanering, där gatorna inte följer något speciellt rutnät utan svänger och löper förbi varandra lite som de vill kan det tyckas. Kiruna har inte heller något speciellt centrum, utan är uppbyggt så att det skulle finnas flera olika mindre knytpunkter att ansamlas på, det vill säga fler “små-centrum”.

Många tror att anledningen till Kirunas slingrande gator är att stadsplaneraren P-O Hallman ville undvika den kyliga nordanvinden, så är inte fallet. De slingriga vägarna är bara en del av Hallmans jugendinspirerade arkitektur. Kiruna är dessutom placerad på ett strategiskt sätt på sluttningarna så att så mycket solljus som möjligt ska nå husen.

Kiruna var i stadens början endast ett litet kåkstadsliknande samhälle, men det ville Hjalmar Lundbohm ändra på när Kiruna 1908 blev ett municipalsamhälle. Kiruna var tidiga med att ha elektricitet och hade en välanvänd spårvagnstrafik som drevs av LKAB mellan åren 1907-1957.

P-O (Per-Olov) Hallmans Kiruna-vision ser vi fortfarande idag. Hans slingriga gator och skiftande bredd lever kvar än idag, om man bortser från att vissa vägar har fått bli anpassade efter den ökade biltrafiken som vi har i Kiruna.

När urbaniseringen sedan kom så behövdes mycket bostäder, snabbt, då det flyttade in så pass mycket folk till städerna. Med detta som kom Kiruna att bygga mer höghus och flerfamiljshus. Vi har till exempel höghuslängan “Terrassen”, bolagsområdet med sina radhus byggda med innergårdar som det tidigare i arkitekturhistorien gjordes, för att nämna några.
Miljonprogrammen togs dock sällan emot med öppna armar, inte bara i Kiruna utan i Sverige i allmänhet.
De var ofta byggda en bit ifrån stadsplanen vilket människor såg som ett problem, miljön runt omkring var ofta anonym och inte speciellt vacker.
Detta ledde till att bostäderna inte behövdes och ofta fick flyktingmotagningar bli räddningen för denna sort av bostäder. För att anknyta till Kiruna så såg vi just detta under de tunga åren gruvan hade, då utflyttningen från Kiruna var stor och stora bostadsområden lämnades tomma.

Nutidens Kiruna centrum har just nu några arkitektur-godbitar att bjuda på. Kyrkan, ritad av Gustaf Wickman och inspirerad av en lappkåta. Stadshuset, ritad av Artur Von Schmalensee och inspirerad av en igloo enligt arkitekten själv.
Under tiden då funkis-arkitekturen var på löpet så kom även Kiruna Centrums “Spottkoppen”, “Snusdosan”, “Mullbänken” och “Berlinmuren”. Dessa fyra är i våra ögon ikoner för Kiruna centrum. Spottkoppen och snusdosan som två punkthus, samt de två sistnämda bostadslängorna är alla ritade av Ralph Erskine och är väldigt speciella arkitektoniskt. Snusdosan med sina balkonger inspirerade av gruvhissar är någonting väldigt speciellt vi borde ta vara på, även om det kanske inte är vackert i allas ögon så är det ikoniskt.

Senare under 70-talet så kommer mycket att hända Kiruna, stora delar av staden rivs i och med stadsrättigheterna som kom 1948. Nya kommunala byggnader som skolor och brandstationer byggs och många hus blir restaurerade.

Någonting vi tycker är väldigt viktigt att tänka på när man ska flytta en hel stad är att lyssna på befolkningen, att ta in invånarnas intryck av Kiruna, vad de tycker är bra och vad de tycker är dåligt.
För att vi alla ska trivas i det nya Kiruna så tror vi att det är nödvändigt att behålla vissa delar av det “gamla” Kiruna. Så som Hallmans slingriga gator, inte i hela staden men i vissa kvarter. Att försöka efterlikna det Kiruna som så länge har varit unikt, och göra det ännu mer unikt genom att flytta staden samt att behålla det vi alltid har haft. Kiruna ska nu visa vägen för resten av Sverige och bli ledande i modernt tänkande och modern arkitektur.
Byggnader som kyrkan och stadshuset ska såklart med oss i vår flytt, då de är otroligt vackra mästerverk som man inte ska kasta bort bara sådär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar